Jurist Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt

Jurist Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt

Föreläsare, forskare och författare i arbetsmiljörätt

Maria Steinberg är jurist och docent i arbetsmiljörätt. Hon är en professionell föreläsare i:

Arbetsmiljörätt

 • Översikt över arbetsmiljörätt
 • Översikt över arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöbrott
 • Arbetsmiljölagen ur ett genusperspektiv

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Allmänt
 • Fördelning av arbetsuppgifter/delegering

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Med utgångspunkt från (AFS 2015:4)

Skyddsombudsrätt

 • Allmänna föreläsningar i ämnet
 • En arbetsmiljöfrågas väg, 6:6a
 • Stoppningsrätten
 • Val av skyddsombud
 • Skyddsombudens rättsskydd
 • Planeringsrätt

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare

 • Skyddskommittéer
 • Samverkansavtal

Föreläsningar

Maria erbjuder föreläsningar inom Arbetsmiljörätt både på svenska och engelska. Det går att skräddarsy kurser för ert företag eller fackförbund.

Maria Steinberg har långa samarbeten med Arbetsmiljöforum/Metodicum, TCO, PostNord och KTH för att nämna några.